Personvernerklæring EnterTalkPro

Personvernerklæring EnterTalkPro

 1. Introduksjon

1.1 Denne nettsiden eies og administreres av EnterTalkPro Ltd (“selskapet”), med sitt registrerte kontor i 8. etasje, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong, registrert i Hong Kong Commercial Register, med firmanummer 3264433.

1.2 Beskyttelse av data og personvern er en av våre toppprioriteringer, og vi tar dette ansvaret svært alvorlig. Disse retningslinjene for personvern, sammen med retningslinjene for informasjonskapsler, gjelder når vi opptrer som behandlingsansvarlige eller behandlere av dataene og informasjonen du gir oss når du bruker nettstedet eller tjenestene våre. Denne personvernerklæringen kan suppleres med tilleggselementer spesifisert helt eller delvis for spesifikke tjenester.

1.3 Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med lovene i din jurisdiksjon, og for enkeltpersoner og organisasjoner fra EU-medlemsstatene (heretter kalt “EU”) og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet handler vi i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning ( GDPR 2016/679) (heretter kalt “GDPR”).

1.4 Personopplysningene som er underlagt behandling, som nevnt i punkt 1.3 ovenfor, skal ha betydningen gitt til dem i artikkel 4(1) (Definisjoner) i GDPR. Personopplysninger er definert som “enhver informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (“registrert”); en “identifiserbar fysisk person” er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved referanse til en identifikator som f.eks. navn, et identifikasjonsnummer, posisjonsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.”

1.5 Hvis du trenger å få tilgang til en kopi av denne personvernerklæringen i et annet format eller hvis du har spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt oss ved å sende en e-post til [email protected], så hjelper vi deg gjerne.

 1. Datainnsamling og datakontrollør

2.1 Denne personvernerklæringen angir måten selskapet (heretter kalt “datakontrolløren”) vil håndtere dataene dine på, inkludert all personlig informasjon knyttet til deg som samles inn fra din bruk av tjenestene våre. Bruk av våre tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til, konsultasjoner, kjøp, forespørsler eller andre aktiviteter som krever deling av informasjon mellom deg og oss.

2.2 Når du besøker nettstedet vårt eller bruker tjenestene våre, kan vi samle inn ulike typer personopplysninger fra deg, som kan omfatte:

a) Personlig identifiseringsdata: som navn, e-postadresse og andre kontaktdetaljer.

b) Demografiske data: som alder, kjønn og plassering.

c) Tekniske data: slik som nettlesertype og -versjon, enhetsinformasjon og andre tekniske detaljer om ditt besøk på nettstedet vårt.

d) Bruksdata: for eksempel informasjon om hvordan du bruker nettsiden og tjenestene våre, inkludert sidene du besøker, tiden brukt på hver side og andre bruksmønstre.

e) Markedsførings- og kommunikasjonspreferanser: slik som dine preferanser for å motta markedsføringsmateriell fra oss og dine kommunikasjonspreferanser.

2.3 Vi samler inn dine personopplysninger på ulike måter, inkludert:

a) Direkte fra deg: når du gir oss informasjon, for eksempel når du registrerer deg for en konto, fyller ut skjemaer eller kommuniserer med oss.

b) Automatisk: Når du bruker nettstedet vårt, kan vi samle inn tekniske data og bruksdata gjennom bruk av informasjonskapsler og andre lignende teknologier. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

c) Fra tredjeparter: Vi kan motta personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter, for eksempel sosiale medieplattformer, markedsføringspartnere eller tjenesteleverandører som hjelper oss med å drive nettstedet og tjenestene våre.

 1. Offentliggjøring av dine data

3.1 Vi kan dele dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere:

a) Tilknyttede selskaper og datterselskaper: Vi kan dele dine personopplysninger med våre tilknyttede selskaper og datterselskaper for interne administrative formål, for å tilby våre tjenester og vedlikeholde og forbedre nettstedet vårt.

b) Tjenesteleverandører: Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører som hjelper oss med å drive nettstedet vårt, levere våre tjenester og behandle finansielle transaksjoner, for eksempel vertsleverandører, betalingsbehandlere, markedsførings- og annonsepartnere og analyseleverandører .

c) Juridiske og regulatoriske myndigheter: Vi kan avsløre dine personopplysninger hvis det er pålagt å gjøre det ved lov, som svar på en gyldig juridisk forespørsel, eller etter behov for å beskytte våre rettigheter og interesser.

d) Virksomhetsoverføringer: I tilfelle en virksomhetsoverføring, for eksempel en fusjon, oppkjøp eller salg av våre eiendeler, kan dine personopplysninger overføres til den nye eieren eller tredjeparten som en del av transaksjonen.

3.2 Vi vil bare avsløre dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi sikrer at eventuelle tredjeparts tjenesteleverandører vi samarbeider med, er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover og våre retningslinjer for personvern.

3.3 Vær oppmerksom på at selv om vi gjør vårt beste gjennom passende programvare og prosedyrer for å forhindre datainnbrudd, kan all informasjon du oppgir via nettstedet vårt potensielt være tilgjengelig for andre internettbrukere på grunn av ondsinnede handlinger.

3.4 Alle datadelingsforhold mellom oss og eventuelle tredjepartsleverandører er underlagt en datadelingsavtale med passende sikkerhetstiltak inkludert i vårt kontraktsforhold med dem.

 1. Rettslig grunnlag for innsamling av personopplysninger

4.1 Vi samler inn og behandler dine personopplysninger basert på ett eller flere av følgende juridiske grunnlag:

a) Samtykke: I noen tilfeller kan vi be om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger, for eksempel når du abonnerer på vårt nyhetsbrev eller godtar bruken av informasjonskapsler. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst, men dette vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen.

b) Utførelse av en kontrakt: Vi kan behandle dine personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i eller for å ta skritt på din forespørsel før inngåelse av en kontrakt.

c) Juridiske forpliktelser: Vi kan behandle dine personopplysninger for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel skatte- og regnskapsbestemmelser eller for å svare på gyldige juridiske forespørsler fra myndigheter.

d) Legitime interesser: Vi kan behandle dine personopplysninger når det er nødvendig for våre eller en tredjeparts legitime interesser, forutsatt at dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstiger disse interessene. Eksempler på legitime interesser inkluderer å opprettholde og forbedre nettstedet vårt, tilby våre tjenester og gjennomføre markedsføringsaktiviteter.

 1. Typer personopplysninger som samles inn

5.1 Vi samler inn ulike typer personopplysninger fra deg, avhengig av din interaksjon med nettstedet vårt. Typen personopplysninger vi samler inn kan omfatte:

a) Kontaktinformasjon: som navn, fødselsdato og e-postadresse.
b) Bruksdata: for eksempel informasjon om din bruk av nettsiden og tjenestene våre, inkludert besøkte sider, tid brukt på sider og andre bruksmønstre.
c) Tekniske data: slik som nettlesertype og versjon, operativsystem og andre tekniske detaljer om ditt besøk på nettstedet vårt.

5.2 Vi kan også samle inn spesielle kategorier av personopplysninger (også kjent som sensitive personopplysninger), for eksempel informasjon om helsen din eller annen sensitiv informasjon, men bare med ditt uttrykkelige samtykke eller når det er påkrevd eller tillatt ved lov. Vi vil alltid informere deg om det spesifikke formålet og det juridiske grunnlaget for å samle inn denne typen personopplysninger.

 1. Formål med behandling og bruk av dine personopplysninger

6.1 Vi behandler og bruker personopplysningene dine til ulike formål, inkludert:

a) For å gi et passende nivå av kundeservice, som inkluderer å svare på dine henvendelser og adressere eventuelle bekymringer du måtte ha;

b) For å sikre den generelle driften av våre tjenester og nettsider, inkludert administrasjon, vedlikehold og forbedring av tjenestene våre;

c) For å sikre og opprettholde kundeforholdet vårt med deg, samt kommunisere med deg der det er hensiktsmessig;

d) For å holde seg informert om hvordan våre kunder bruker tjenestene våre og analysere denne informasjonen for å forbedre tjenestene våre;

e) For å vedlikeholde og forbedre våre webtjenester gjennom bruk av analytiske verktøy;

f) For å beholde og bruke informasjonen du gir oss i forbindelse med rettslige prosesser;

g) For å informere våre kunder om fremtidige reklame- og markedsføringskampanjer, og sikre at kun relevant informasjon sendes til dem;

h) For å beskytte sikkerheten og integriteten til nettstedet vårt, tjenestene og brukerdataene våre;

i) For å behandle betalinger for våre tjenester;

j) For å bekjempe svindel eller ulovlige aktiviteter rettet mot nettstedet vårt.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine for mer enn ett formål dersom det juridiske grunnlaget for behandlingen er forskjellig for hvert formål.

 1. Bruk av personopplysninger

7.1 Vi bruker dine personopplysninger til formålene beskrevet i denne personvernerklæringen og i samsvar med det juridiske grunnlaget for behandling som angitt i seksjon 4.

7.2 Vi vil bare bruke dine personopplysninger til formålene vi samlet dem inn for, med mindre vi med rimelighet anser at vi trenger å bruke dem av en annen grunn som er kompatibel med det opprinnelige formålet. Hvis vi trenger å bruke dine personopplysninger til et ikke-relatert formål, vil vi varsle deg og forklare det juridiske grunnlaget som tillater oss å gjøre det.

7.3 Vi kan samle eller anonymisere dine personopplysninger på en slik måte at de ikke lenger kan knyttes til deg, i så fall regnes de ikke lenger som personopplysninger. Vi kan bruke disse aggregerte eller anonymiserte dataene til forskning, analyse eller andre formål uten begrensninger.

 1. Databeskyttelsesrettigheter

I henhold til GDPR har du visse rettigheter i forhold til dine personopplysninger. Ingenting i denne policyen påvirker disse rettighetene. De registrertes rettigheter i henhold til artikkel 13, nr. 2, i GDPR inkluderer følgende:

● Retten til tilgang til dataene dine: du har rett til å be om tilgang til en kopi av dataene vi har om deg;
● Retten til retting, som lar deg be om at vi retter eller sletter dataene dine;
● Retten til å trekke tilbake samtykke, som innebærer å trekke tilbake tidligere gitt samtykke, som ugyldiggjør det juridiske grunnlaget for oss til å behandle dataene dine;
● Retten til å begrense bruken av dataene dine, inkludert retten til å protestere mot behandlingen av dataene dine;
● Retten til sletting av dine data, ofte kjent som “retten til å bli glemt”;
● Retten til å sende inn en klage til den kompetente nasjonale myndigheten i forhold til behandlingen av dataene dine.

De nevnte rettighetene er underlagt visse begrensninger og unntak, som finnes her: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_en

 1. Utøvelse av dine rettigheter

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene angitt i seksjon 8, vennligst send oss ​​først en e-post på [email protected] slik at vi kan veilede deg. For å overholde gjeldende databeskyttelseslovgivning, må vi bekrefte identiteten din.

 1. Datalagring og oppbevaring

10.1 Vi lagrer dine personopplysninger på sikre servere, og vi implementerer passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tap, endring, avsløring eller tilgang.

10.2 Vi beholder dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, inkludert for å tilfredsstille eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringskrav. Oppbevaringsperioden kan variere avhengig av type personopplysninger og de spesifikke omstendighetene de ble samlet inn under.

10.3 Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for, vil vi på en sikker måte slette eller anonymisere dem. I noen tilfeller kan vi beholde aggregerte eller anonymiserte data for statistiske formål, forutsatt at slike data ikke lenger kan brukes til å identifisere deg.

 1. Sikkerhetstiltak for dine data

11.1 Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og implementerer passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse. Disse tiltakene kan omfatte, men er ikke begrenset til:

a. Sikre servere og brannmurer;
b. Datakryptering;
c. Begrenset tilgang til personopplysninger kun av autorisert personell;
d. Regelmessige sikkerhetsrevisjoner og sårbarhetsvurderinger;
e. Opplæring av ansatte om databeskyttelse og personvern.

11.2 Til tross for våre anstrengelser for å beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere den absolutte sikkerheten til dataene dine som overføres over internett eller lagres på våre servere. All overføring av personopplysninger skjer på egen risiko, og vi oppfordrer deg til å ta passende skritt for å beskytte dine personopplysninger når du bruker nettsiden eller tjenestene våre.

 1. Tredjeparts nettsteder

12.1 Vår nettside kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vi er ikke ansvarlige for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester, og du bør gjennomgå personvernreglene til disse tredjepartene før du gir dem personopplysninger.

12.2 Denne personvernerklæringen gjelder kun for nettsiden og tjenestene våre, og vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle personopplysninger du gir til eller samles inn av tredjeparter, selv om du får tilgang til disse tredjepartene via nettstedet vårt. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå personvernreglene til tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker for å sikre at dine personopplysninger behandles med samme beskyttelsesnivå som når du bruker nettstedet vårt eller tjenestene våre.

 1. Endringer i denne personvernerklæringen

13.1 Vi kan oppdatere eller endre denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i vår databehandlingspraksis, tjenestene vi tilbyr eller gjeldende juridiske krav. Når vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg ved å legge ut en oppdatert versjon på nettstedet vårt, og vi kan også sende deg en e-post eller gi andre passende varsler. Den oppdaterte personvernerklæringen trer i kraft fra datoen den er lagt ut på nettsiden vår.

13.2 Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å holde deg informert om vår databeskyttelsespraksis og for å sikre at du er klar over eventuelle endringer. Din fortsatte bruk av nettsiden eller tjenestene våre etter ikrafttredelsesdatoen for den oppdaterte personvernerklæringen innebærer at du godtar endringene.

 1. Kontaktinformasjon

14.1 Hvis du har spørsmål, bekymringer eller kommentarer om denne personvernerklæringen, vår databehandlingspraksis eller dine rettigheter med hensyn til dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte oss ved å bruke følgende detaljer:

Firmanavn: EnterTalkPro Ltd
Adresse: 8. etasje, China Hong Kong Tower, 8-12 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong
E-post: [email protected]

14.2 Vi er forpliktet til å adressere dine bekymringer og løse eventuelle problemer du måtte ha angående behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du mener at vi ikke har behandlet dine bekymringer tilstrekkelig, har du rett til å sende inn en klage til den aktuelle databeskyttelsesmyndigheten i din jurisdiksjon.