Hjemmekontor jobb

Ønsker du å jobbe som chat operatør?

Hjemmekontor jobb

Er hjemmekontor kommet for å bli?

Hjemmekontor har tidligere vært lite vanlig i Norge, og har stort sett vært et privilegium for ledere, konsulenter, eller personer som jobber i kreative yrker eller som frilansere.  Mye har skjedd det siste året, og gjennom corona pandemien har hjemmekontor blitt den nye standarden. Mange har gått over til en hjemmekontor jobb. Hva vil skje når pandemien er over?

Da regjeringen stengte ned landet i mars 2020 var beskjeden klar om at alle som kunne jobbe hjemmefra skulle gjøre det. Bedrifter som aldri tidligere har hatt kultur for hjemmekontor måtte kaste seg rundt og finne nye løsninger.

Teknologi tilpasset hjemmekontor utviklet seg raskere på et par måneder enn det har gjort de siste par årene. Videomøter og Zoom ble den nye hverdagen for mange. En stor omstilling, og kanskje noe uvant, men noen måneder senere var det en helt naturlig del av hverdagen.

Digitalisering av jobbhverdagen er en utvikling som har pågått over mange år. Fra de gamle skrivemaskinene til datamaskiner, fra post og telefaks til e-post og digitale løsninger.

Mye har skjedd de siste 20 årene, men i 2020 ble jobbhverdagen endret over natten, og de siste 2 årene har gitt oss en ordentlig smakebit på hvordan fremtiden kan bli.

Trenger vi kontorer?

Da kontorer over hele landet ble tømt for ansatte i 2020 måtte arbeidsgivere raskt tilpasse seg den nye situasjonen. Nye løsninger, ny teknologi og nye verktøy og nye måter å jobbe på. En stor overgang for mange, og en periode der man måtte lære seg hvordan man kan levere optimalt på jobb samtidig som man sitter hjemme i sin egen stue med alle forstyrrelser som kan komme med det.

To år inn i pandemien kan man nå se tilbake på erfaringene og resultatene. Hjemmekontor har ført til økt produktivitet for mange selskaper. En undersøkelse fra Capgemini viser at 68% av 500 selskaper hadde økt produktivitet i 2020 som et resultat av hjemmekontor og ekstern jobbing. Kun 22% meldte om en nedgang i produktiviteten.

Det finnes mange fordeler for både ansatte og arbeidsgivere når det kommer til hjemmekontor. Arbeidsgivere kan leie mindre kontorarealer og kutte kostnader, samtidig som man opprettholder produktivitet og har fornøyde ansatte!

Ansatte kan få mer fleksibilitet og mer frihet, og spare både tid og kostnader på reise til og fra jobben. For samfunnet vil man få nedgang i transport til og fra jobben, noe som er bra for miljøet.

Hvordan blir jobbhverdagen etter pandemien?

En ting er helt sikkert – den blir annerledes! Pandemien har satt fart i trender som vi har sett i arbeidslivet over flere år. Mye har skjedd på kort tid, og det har kommet mange nye verktøy som gir nye muligheter. Pandemien har vist at å jobbe med hjemmekontor er like bra og like effektivt om ikke mer, enn arbeidsdager på kontoret..

Hjemmekontor og mulighet til å arbeide fra hvor som helst vil bli et viktig fundament i fremtidens arbeidsliv for veldig mange.
Store selskaper som Google, Apple, Microsoft og Spotify har allerede varslet at de skal tilrettelegge for mer bruk av hjemmekontor fremover. Stadig flere stillingsannonser viser muligheter for hjemmekontor. Mange selskaper tilbyr hybridløsninger der man kan jobbe hjemme et par dager i uken, og jobbe fra kontoret et par dager i uken slik at man kan delta på møter og få kunnskapsutveksling og personlig kontakt.

En trend man ser hos blant annet teknologiselskaper og selskaper som driver med kundeservice, er at man ikke har faste kontorplasser, men et antall åpne plasser der man kan jobbe fra når man er på kontoret et par dager.
Mer teknologi og mer effektivitet fører også til at man kan jobbe litt mindre og få mer fritid.

Jobber man kan utføre hjemmefra

I tillegg til tradisjonelle kontorjobber som nå også kan utføres fra hjemmekontor, så har man også endel andre typer jobber som egner seg bra å gjøre hjemmefra.

Kreative yrker og frilansjobber kan ofte gjøres hjemmefra og gir stor fleksibilitet! Jobber innen skriving er perfekt å utføre i stille og ro fra hjemmekontoret. Her er det kun kreativiteten som setter grenser! Innen disse jobbene har man gjerne ekstra stor frihet og man kan også ofte bestemme selv hvor mange oppdrag man takker ja til, eller hvor mye man ønsker å jobbe!

Er du klar for en hjemmekontor jobb? Søk i dag! Klikk her og fyll ut skjemaet for å søke.Vi ser frem til å hjelpe deg i gang!

Du vil bli en chatoperatør innen få dager!


Mer om våre tjenester